Περιγραφή του βιβλίου στα Ελληνικά

Το Στικάκι της Σταχτοπούτας: Ένα Παραμύθι για την Ψηφιακή Διατήρηση

Το βιβλίο αυτό αφορά το θέμα της Ψηφιακής Διατήρησης (Digital Preservation), πως δηλαδή το ψηφιακό περιεχόμενο που παράγουμε όλοι μας μπορεί να  διατηρηθεί προσβάσιμο και λειτουργικό, προστατευμένο από την απώλεια, τη φθορά και τις συνεχείς αλλαγές του υλικού και λογισμικού. Επειδή είναι ένα θέμα που αφορά όλο και περισσότερο τον κάθε πολίτη, το βιβλίο ευελπιστεί να μας ευαισθητοποιήσει επί του θέματος.

Η φόρμα του βιβλίου είναι πρωτότυπη και αντισυμβατική. Το βιβλίο επιχειρεί να εξηγήσει τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την Ψηφιακή Διατήρηση (Digital Preservation) μέσω ενός .. παραμυθιού.  Συγκεκριμένα το βιβλίο δίνει μια σύγχρονη εκδοχή του γνωστού παραμυθιού της Σταχτοπούτας.  Ο ρόλος του παραμυθιού είναι διττός: να κεντρίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, και να προσφέρει συνάμα συγκεκριμένα παραδείγματα επί των οποίων θα ξεδιπλωθεί ο σχετικός προβληματισμός και η τεχνική συζήτηση στα κεφάλαια που ακολουθούν.

Η δομή του βιβλίου είναι αρθρωτή:  κάθε κεφάλαιο αποτελείται από δύο μέρη: το επεισόδιο και το τεχνικό υπόβαθρο. Τα επεισόδια αφηγούνται την ιστορία με χρονολογική σειρά, ακριβώς όπως σε ένα παραμύθι. Κάθε επεισόδιο εγείρει ένα ή περισσότερα προβλήματα ψηφιακής διατήρησης, τα οποία αναλύονται στις ενότητες τεχνικού υπόβαθρου του κεφαλαίου. Για την ανάδειξη μιας γενικότερης και πιο αφηρημένης διατύπωσης αυτών των προβλημάτων, χρησιμοποιείται η έννοια του Προτύπου (Pattern). Κάθε πρότυπο έχει ένα όνομα, μια περίληψη του προβλήματος, μια αφήγηση που περιγράφει μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, μια εξήγηση για το τι θα μπορούσε να έχει γίνει για να αποφευχθεί ή να μετριαστεί αυτό το πρόβλημα, μερικά διδάγματα και τέλος μερικά ερωτήματα και ασκήσεις.

Το βιβλίο απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να κατανοήσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή διατήρηση, ακόμη και αν δεν διαθέτουν το τεχνικό υπόβαθρο. Εξηγεί την τεχνική πλευρά σε εισαγωγικό κυρίως επίπεδο, παρέχει αναφορές στις βασικές προσεγγίσεις (ή λύσεις) που είναι διαθέσιμες σήμερα για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων, και τέλος περιλαμβάνει και υλικό για τον αναγνώστη που θέλει να εμβαθύνει.

Ο παρόν ιστότοπος του βιβλίου (http://cinderella-stick.com), θα συντηρείται από τους συγγραφείς με σκοπό την ανάρτηση συμπληρωματικό υλικού, μεταξύ αυτού  και των περιεχομένων του “πραγματικού USB stick” της σύγχρονης Σταχτοπούτας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *